20201102173732

פתרונות

מכשיר זיהוי פנים בגודל 7 אינץ' עם גלאי טמפרטורה ללא מגע עבור נוכחות בזמן

מכשיר מסוף לזיהוי פנים קורא ברקוד מכשיר זמן נוכחות ביומטרי עם מסכה

זיהוי פנים של זמן נוכחות מדידת טמפרטורת מכשיר

Multi Language Ai מסך 8 אינץ' זיהוי פנים מכשיר מדידת טמפרטורת

סוג עמוד מעמד מכשיר מדידה לזיהוי פנים המשלב זיהוי פנים

סוג עמוד מעמד מכשיר מדידה לזיהוי פנים המשלב זיהוי פנים

מכשיר לזיהוי פנים מסוג צמוד קיר עם זיהוי טמפרטורת בובי

מכשיר לזיהוי פנים מסוג צמוד קיר עם זיהוי טמפרטורת בובי וקורא כרטיסים


זמן פרסום: 28-2-2022